Mokinių pasiekimų patikrinimas

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS
2014–2015 m. m.
4 KLASĖ

SKAITYMAS

(45 min.)

Balandžio 28 d.

RAŠYMAS

(45 min.)

Balandžio 29 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

(45 min.)

Balandžio 30 d.

MATEMATIKA

(45 min.)

Gegužės 5 d.

KLAUSIMYNAS

(30 min.)

Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 6 d.

Pavasarinis rytmetys „Papuošk medelį“

IMG_5632 (600 x 450)

Pavasario saulutė pakvietė mažuosius ugdytinius pasidžiaugti šiluma. O kad būtų linksmiau jie pagamino spalvotus paukščiukus, kuriais papuošė medelį. Tegu mažųjų darbeliai ir pavasario saulutė džiugina visų mūsų širdis. (žr. Galerijoje)

Projektinė savaitė „Mūsų knygutės“

IMG_5604 (600 x 450)

Priešmokyklinėje grupėje vyko projektinė savaitė „Mūsų knygutės“. Vaikai susipažino su knygų gausybe ir su dideliu džiaugsmu vartė knygeles, jomis gėrėjosi, skaitė, dalinosi įspūdžiais. Projektinei savaitei baigiantis aplankėme „Pelėdžiuko“ biblioteką. Bibliotekininkė vaikams papasakojo kam reikalinga biblioteka, kaip reikia joje elgtis, paaiškino kaip išsirinkti norimą knygelę. Vaikai su šypsenomis išsirinko knygeles ir parsinešė jas į darželį paskaityti. (žr. Gelerijoje)

Padėka Tėveliams

„Universa Via“ tarptautinės mokyklos vardu nuoširdžiai dėkojame ugdytinių tėveliams:

R. ir A.Urbanavičiams
Ž. ir D. Beržinskams
K. ir R. Pažemeckams
J. ir R. Oreniams
N. Basčiui
G. Gedrimui
G. Lileikiui
R. Rapoliui
D. Norkevičiui
A. ir A. Brazdeikiams
R. Kulikauskui
E. Butkui
I. ir J. Jaroš
R. Dagiui
S. Stoniui
E. Pauželiui
M. Kalendei
I. Šveikauskienei
R. Juodienei
A. Damuliui
A. Žigui
Ž. Varslauskui,

radusiems laiko, jėgų, noro, galimybių ir išteklių perkeliant ugdymo įstaigą į naujas patalpas.
Ačiū už pagalbą!

Skaitovų konkursas

IMG_5561 (600 x 450)

Sveikiname skaitovų konkurso „Tavimi džiaugiuos ir didžiuojuos, Lietuva“ nugalėtojus:
I vieta:
Jonę Šveikauskaitę (1 kl., mok. V.Monstavyčienė)
Ievą Stonytę (2 kl., mok. E.Gedvilienė)
II vieta:
Moniką Šiškevičiūtę (4 kl., mok. L.Kšanienė)
Vidmantą Butkų (2 kl., mok. E.Gedvilienė)
III vieta:
Silviją Lileikytę (1 kl., mok. V.Monstavyčienė)
Gabrielių Kerpiškį (1 kl., mok. V.Monstavyčienė)
Eglę Giniotytę (3 kl., mok. L.Augienė)