Adventinis rytmetys

20171215_092133_001 (600 x 337)

Taip didėja žmogiškos galios
Ir idėjų pasaulio turtas —
Amžinumą gyvybės teigia
Per žaismingų rimtį Ir tylą,
Kur žvaigždė sutirpsta kaip snaigė.
O žmogus vis aukščiau pakyla —
Susigundo siekt apogėjų…
——————————————
Ir pasauly šviesos daugėja.

Adventinis mokytojų ir mokinių rytmetys ,, Piname Advento vainiką“.
Svečiuose Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kunigas Vilius Viktoravičius. (žr. gelerijoje)