PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 2018- 2019 M.M.

                           Nuo 2018 m. sausio 8 d. Prasidėjo registracija į 1-8 klases, ikimokyklinio ugdymo grupes bei priešmokyklinio ugdymo klasę.
Mokyklos prioritetai:
• pagilintas matematinių gebėjimų ugdymas;
• pagilintas gamtamokslinis ugdymas;
• sustiprintas anglų k. mokymas.
Naujovės mokykloje:
• jau įgyvendinama Tarptautinio bakalaureato (IB PYP) programa 3-12 m. vaikams;
• daugiau laiko skiriama mokymuisi tyrinėjant, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymui.

Telefonas pasiteiravimui ir registracijai – 8616 55389; (846) 38 34 65
Mokyklos adresas – Baltikalnio g. 11, Klaipėda

REIKALINGI DOKUMENTAI:
• tėvų/globėjų prašymas (pildoma mokykloje);
• vaiko gimimo liudijimas/asmens kortelė;
• vaiko sveikatos pažymėjimas;
• nuotrauka mokinio pažymėjimui;
• mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje);
• vieno iš tėvų/globėjų asmens dokumentas;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimas (priimant į 5 kl.) arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (nesibaigus mokslo metams).