Dėmesio!

Mieli tėveliai ir mokiniai,
Gegužės 9 – 12 dienomis sulauksime ilgai laukto svečio – mokykloje lankysis Tarptautinio Bakalaureato (TB) atstovė, mūsų kuratorė Anette Austin. Vizito metu ji susipažins su mokyklos bendruomene, stebės mūsų pažangą ir, žinoma, pasidalins ilgamete patirtimi.
Džiaugiamės galėdami susitikti ir pasimokyti iš programos atstovų. Tikimės visos mokyklos bendruomenės aktyvaus dalyvavimo ir geranoriškumo.

Dear parents and students,
On May 9th – 12th we are welcoming a long waited guest – our school will be visited by IB representative, our curator Anette Austin. During the visitation, she will get to know our school‘s community, observe our progress and share her lengthy experience of work.
We are glad to meet and to learn from the representatives of the Program. Also, we hope for active participation and positive attitude from the rest of the school‘s community.