TB MOKYMAI

DSC00726 (600 x 315)

Klaipėdos ,,Universa Via“ tarptautinės mokyklos pedagogai rugpjūčio 24-25 dienomis dalyvavo TB mokymuose.
PYP ekspertė, PA mokytoja, TB mokymų lyderė bei mokyklų vizitatorė, dirbusi Belgrado, Bucharešto, Toronto tarptautinėse mokyklose, šiuo metu kuruojanti mokymą TB mokykloje Azerbaidžane Lidija Grkovič vedė kursus ,,Pradinio TB ugdymo programos (PUP) įgyvendinimas klasėje“. Mokytojai dirbdami grupėse aiškinosi, kas yra mokinio profilis, kaip reikia būti atviram pasaulyje.
Ypač vertingų žinių ir praktinių įgūdžių įgijo aiškindamiesi mokomųjų programų modelius. Savo pedagoginę praktiką praturtino analizuodami rašytines mokomąsias programas ir planuodami ugdomąją veiklą. Vyko diskusijos, kaip teisingai įvertinti ugdytinio veiklą atsižvelgiant į mokinio poreikius.
Kursų metu atsiskleidė pedagogų komandos vieningumas ir efektyvus bendradarbiavimas.
Kursų dalyvė Rita Aukštuolė