Dėmesio!

MŪSŲ MOKYKLA ATRINKTA DALYVAUTI IEA TIMSS 2019 TYRIME
TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tai tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių. Tyrimą TIMSS organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA (angl. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ir NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Šio tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Testavimas mūsų mokykloje vyks laikotarpyje nuo kovo 3 iki balandžio 12 d. Tiksli data bus nurodyta vėliau.
Išsamesnę informaciją apie tyrimą galima rasti internete adresu: https://nec.lt/failai/7841_TIMSS2019_lankstinukas.pdf