Apie mokyklą

Vaikai į pasaulį žvelgia savo akimis. Tad neužgožkime jų matymo savo susirūpinimu, nuomone ir idėjomis. Matykime vaiko individualumą ir padėkime jam reikštis ir tobulėti. Kartu su vaikais kurkime aplinką, naujus žaidimus, naują gyvenimą!

Apie mokyklą

Privatus darželis-mokykla įsteigtas 1995 m. ir iki 2002 m. buvo pradinė mokykla. Nuo 2002 m., po reorganizacijos, tapo viešosios įstaigos ,,Universa Via‘‘ pagrindine mokykla. Nuo 2012 m. liepos 26 d. – įgijo statusą VšĮ Klaipėdos ,,Universa Via“ tarptautinė mokykla, kurioje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.

,,Universa Via‘‘ tarptautinė mokykla sudaro puikias ugdymosi sąlygas ne tik lietuvių, bet ir į Lietuvą atvykusiems užsieniečių vaikams. Šiuo metu įstaigoje ugdomi 98 moksleiviai nuo 3 iki 11 metų iš įvairių pasaulio šalių: Norvegijos, Vokietijos, Anglijos ir kt. Privačiame darželyje-mokykloje vaikai yra ne tik ugdomi, bet ir įgyja akademinių žinių, atitinkančių Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus išsilavinimo standartus. Privatų darželį-mokyklą išlaiko tėvai, mokantys už vaikų ugdymą. Be to, mokyklą iš dalies remia Lietuvos valstybė.

 Mokyklos tikslai

  • Sėkmingai diegti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, daugiau dėmesio skiriant moksleivių asmeninės, iniciatyvumo bei kūrybingumo kompetencijų ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus;
  • Gilinti ir turtinti įgytas žinias, suteikti naujus anglų kalbos gebėjimus;
  • Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą kitataučiams ir ypač gabiems moksleiviams;
  • Motyvuoti mokinius ir gerinti jų savidiscipliną, skatinti siekti aukščiausių mokymosi rezultatų;
  • Organizuoti įdomią ir turiningą popamokinę veiklą;
  • Skatinti moksleivių šeimas, kaip mokyklos partnerius, įsitraukti į ugdymo procesą.