Ikimokyklinis ugdymas

IMG_22511

Nuo 2,5 iki 3,5 – 4 m.

Į jaunesniąją grupę priimame vaikus, kuriems iki rugsėjo 1 d. sukanka 2,5 – 3 metai (iki 10 vaikų). Grupę lankantys vaikai yra įvairių tautybių, todėl daug dėmesio skiriama vaiko bendravimo ugdymui ir kultūrinės įvairovės suvokimui. Bendravimas ir mokymas(-is) pirmoje dienos pusėje vyksta dvikalbėje anglų – lietuvių ( rusų) aplinkoje. Ugdome socialines, pažinimo, komunikavimo, menines bei savipagalbos kompetencijas.

Nuo 4 iki 5 m.

Grupėje ugdomoji veikla vyksta anglų- lietuvių kalbomis. Remiantis sukaupta patirtimi vaikams suteikiamos naujos žinios, lavinami intelektiniai , fiziniai, emociniai gebėjimai ir bendravimo įgūdžiai, ugdomas pasitikėjimas savimi.

 Ikimokyklinio ugdymo tikslas

Lavinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo, sensorinius, pažinimo, motorinius įgūdžius, suteikiant pasirinkimo galimybę ugdyti komunikacinius, socialinius, meninius, pažintinius gebėjimus.