Pagrindinis ugdymas

Mokyklos privalumai

Papildomos anglų k. ir matematikos pamokos.
Anglų k. mokymas naudojant dvikalbio ugdymo metodą (pasaulio pažinimas, gamta ir žmogus -  anglų kalba).
Pasirinktinai (pagal poreikį) mokomųjų dalykų individualios konsultacijos (lietuvių kalba, istorija).
Aktyvus mokymasis ir individualių gabumų ugdymasis.
Vaikų skaičius klasėje – iki 15.
Namų darbų ruoša mokykloje.
Jauki daugiakultūrė aplinka.
Aukštos profesinės kvalifikacijos pedagogai.
Mokyklos darbo laikas nuo 7.30 val. iki 17.00 val. Pamokos prasideda 8.30 val.
Modulinis (pagilintas) anglų k. ir matematikos mokymas.

Dalykų modulių programų kryptys:
5 kl. – lietuvių k., anglų k. ir matematikos moduliai – pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti;
6-8 kl. – lietuvių k., anglų k. ir matematikos moduliai – gabumams plėtoti, pasiekimų lygiui kelti.

Namų darbų ruoša
Keturias dienas savaitėje (pirmadieniais – ketvirtadieniais) skiriama po 1 val. namų darbų ruošai mokykloje.

Neformalus ugdymas mokykloje
Mokykloje veikia šie būreliai:

,,Spalvų labirintas‘‘/ „ Mozaika“
,,Verslumo sėkmės akademija‘‘/ ,,Ekonomikos pradmenys“
„Kengūra Via‘‘  (netipinių uždavinių sprendimo būdai ir metodai)
„English is Fun‘‘/ English club /  ,,English Theatre for kids‘‘
„Trimatė erdvė“
„Yamahos“/ pianino pamokėlės (pagal individualų grafiką)
Šachmatų būrelis
Sporto būrelis