Popamokinė veikla

Mokykloje veikia šie būreliai:

 „ Mozaika“
Niekas niekada nebegalės piešti, kurti taip, kaip piešė ir kūrė vaikystėje − su begaline meile ir fantazija.
Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su įvairiomis medžiagomis bei jų savybėmis. Vaikai gali savarankiškai kurti, fantazuoti, mąstyti, lyginti turimus vaizdinius, apibendrinti, stilizuoti, keisti.

„Kengūriukas Via“
Būrelio tikslas ugdyti mokinių matematinį mąstymą, spręsti matematines problemas, rasti racionalius problemų sprendimo būdus, numatyti galimus rezultatus, mokėti skaityti ir suprasti matematinius tekstus, diskutuoti matematiniais klausimais. Per teigiamas emocijas, darbinę, kūrybinę veiklą, skatinti mokinius mąstyti, patiems atrasti ne tik matematines tiesas, bet teoriją sieti su praktika, o praktiką su teorija.

„Nenuoramos“
Kiekvienas prisilietimas prie muzikos plečia vaikų akiratį, pasaulėžiūrą. Būrelio tikslas – puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą. Vaikai ne tik mokosi dainuoti, bet ir dalyvauja muzikiniame mokyklos, miesto gyvenime. Patiria daug teigiamų emocijų, vienybės, bendrumo jausmą koncertų metu, ugdo estetinę nuovoką.

„English is Fun“
Kalbos atveria duris į pasaulį… Jauki aplinka, draugiška bei linksma atmosfera, inovatyvūs  mokymo metodai, besimokančiųjų praktinių ir emocinių poreikių tenkinimas, didžiulę patirtį turintys, tarptautiniuose projektuose dalyvaujantys pedagogai mokiniams leidžia pasiekti puikių rezultatų, greitai pradėti bendrauti anglų kalba.

„Trimatė erdvė“
Tai matematikos mylėtojų būrelis, kuriame stengiamės kartu pažinti, pamilti ir įsigilinti į matematiką kaip mokslą, gyvenimo išmintį, mąstymo būdą bei suprasti jos esmę.

„Yamahos“ ir pianino pamokėlės (pagal individualų grafiką)
  Muzikinis ugdymas — sudėtingas psichologinis ir meninis procesas, kuriame vystosi mokinio muzikiniai gabumai, turtinamos žinios, tobulinami muzikos atlikimo  įgūdžiai. Mokinio muzikinėje veikloje gilėja jo jausmų kultūra, meninis skonis, estetinės bei dorovinės pozicijos.
Grojimas  pianinu ar „Yamaha“ moko susikaupti, koncentruoti dėmesį, lavina vaizduotę, muzikinį analitinį mąstymą,  moko ilgiau pabūti tyliai ir ramiai, lavina judesių koordinaciją.

Šachmatų būrelis
Šachmatai – puiki proto mankšta! Būrelyje išryškės vaikų gabumai, ugdysis tvirtas būdas, ištvermingumas, draugiškumas. Užsiėmimuose išmoks pagrindinių žaidimo principų, susipažins su teorija, mokysis mąstyti logiškai ir strategiškai, planuoti ir numatyti kelis žingsnius į priekį. Svarbiausia – šachmatai padeda nugalėti save!

Jogos pradmenys
Joga – tai linksmas ir naudingas procesas vaikų sveikatai gerinti. Atliekami kūno judesiai yra derinami su kvėpavimu. Todėl jogos pratimų praktikavimas nuramina įaudrintas vaikų emocijas ir sustiprina psichinę sveikatą. Jogos pratimai atpalaiduoja įsitempusius kūno raumenis, išmankština sąnarius. Vaikai, kurie sėkmingai juos atlieka, yra sveiki, išmoksta suprasti ir valdyti savo emocijas. Šios savybės jiems padeda sėkmingai adaptuotis greitai kintančioje kasdienybėje.

„English Theatre for kids“
„English Theatre for Kids“ — būrelis skirtas plėsti, įtvirtinti ir turtinti anglų kalbos žinias, mokėjimus bei įgūdžius. Neformalioje aplinkoje vaikai atsipalaiduoja, žaidžia, vaidina, tobulina socialinius ir kalbinius įgūdžius, vaizduotę.