Pradinis ugdymas

Mūsų mokykloje didžiausia vertybė – vaikas. Todėl siekiame sudaryti kuo palankiausias sąlygas jo individualybei skleistis. Vienas pagrindinių mokyklos tikslų yra ne tik geri mokymo rezultatai, bet ir siekis, kad kiekvienas moksleivis mokydamasis patirtų sėkmę, ugdytų ir plėtotų savo meninius, pažintinius, socialinius, komunikacinius bei kitus gebėjimus.

Mokykloje nuo pirmos klasės sustiprintai mokoma anglų kalbos. Labai įvairi popamokinė veikla.
Pasibaigus pamokoms, moksleiviai turi galimybę paruošti namų darbus, konsultuojami mokytojų, arba lavintis daugelio būrelių veikloje.

Mokyklos bendruomenė kartu su 9 Europos Sąjungos šalimis aktyviai dalyvauja tarptautiniame Europos Sąjungos COMENIUS projekte „Inclusive Education: An Ally to European Identity“.

Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai.