Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA 2018–2019 M. M.

 • Prašymai priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–16.00 val.
 • Mokykloje visose klasėse pagilintai mokoma matematikos ir anglų kalbos.
 • Į ikimokyklinio ugdymo grupes 2,5–4 metų vaikai registruojami iš anksto.
 • Į priešmokyklinio ugdymo klasę priimami 5–6 metų vaikai, jei yra laisvų vietų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę prof. dr. Dalią Kiliuvienę arba direktoriaus pav. ugdymui Liną Augienę (tel.Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465)

PRIĖMIMO Į PIRMĄ KLASĘ TVARKA

 • Priimami 6–7 metų vaikai.
 • Būsimieji pirmokai atlieka lietuvių kalbos ir matematikos pradmenų testus.
 • Vaikai, „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje baigę priešmokyklinio ugdymo klasę, priimami be konkurso.
 • Nuo 1-os klasės mokiniai lanko specializuoto ugdymo programos būrelius (inžinerinės kryptis).
 • Pradinių klasių mokiniai gali lankyti pailgintos dienos grupę, atlikti namų darbus.
 • Šešiamečių brandą vertina psichologas ir pradinio ugdymo pedagogas.
 • Stojant į aukštesnes klases, reikalingas apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.
 • Stojant į antrą, trečią ir ketvirtą klases atliekami lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę prof. dr. Dalią Kiliuvienę arba direktoriaus pav. ugdymui Liną Augienę (tel.Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465)

PRIĖMIMO Į PENKTĄ KLASĘ TVARKA

 • Stojant į aukštesnes klases, reikalingas apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.
 • Stojant į penktą klasę, atliekami lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai.
 • Mokiniai, pradinio ugdymo programą baigę „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje, į penktą klasę priimami be konkurso.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę prof .dr. Dalią Kiliuvienę arba direktoriaus pav. ugdymui Liną Augienę (tel.Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465)

REIKALINGI DOKUMENTAI

 • Prašymas
 • Paraiška (pildoma mokykloje)
 • Gimimo liudijimo arba paso kopija
 • Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje)
 • Moksleivio sveikatos raidos istorija (stojant į pirmą klasę)
 • Asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos
 • Į 2–8 klases – apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos
 • Kitus dokumentus persiunčia buvusi mokykla