Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA 2018–2019 M. M.

  • Prašymai priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–16.00 val.
  • Mokykloje visose klasėse pagilintai mokoma matematikos ir anglų kalbos.
  • Į ikimokyklinio ugdymo grupes 2,5–4 metų vaikai registruojami iš anksto.
  • Į priešmokyklinio ugdymo klasę priimami 5–6 metų vaikai, jei yra laisvų vietų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę prof. dr. Dalią Kiliuvienę arba direktoriaus pav. ugdymui Liną Augienę (tel.Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465)

PRIĖMIMO Į PIRMĄ KLASĘ TVARKA

  • Priimami 6–7 metų vaikai.
  • Būsimieji pirmokai atlieka lietuvių kalbos ir matematikos pradmenų testus.
  • Vaikai, „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje baigę priešmokyklinio ugdymo klasę, priimami be konkurso.
  • Nuo 1-os klasės mokiniai lanko specializuoto ugdymo programos būrelius (inžinerinės kryptis).
  • Pradinių klasių mokiniai gali lankyti pailgintos dienos grupę, atlikti namų darbus.
  • Šešiamečių brandą vertina psichologas ir pradinio ugdymo pedagogas.
  • Stojant į aukštesnes klases, reikalingas apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.
  • Stojant į antrą, trečią ir ketvirtą klases atliekami lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę prof. dr. Dalią Kiliuvienę arba direktoriaus pav. ugdymui Liną Augienę (tel.Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465)

PRIĖMIMO Į PENKTĄ KLASĘ TVARKA

  • Stojant į aukštesnes klases, reikalingas apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.
  • Stojant į penktą klasę, atliekami lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai.
  • Mokiniai, pradinio ugdymo programą baigę „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje, į penktą klasę priimami be konkurso.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę prof .dr. Dalią Kiliuvienę arba direktoriaus pav. ugdymui Liną Augienę (tel.Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465)

REIKALINGI DOKUMENTAI

  • Prašymas
  • Paraiška (pildoma mokykloje)
  • Gimimo liudijimo arba paso kopija
  • Mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje)
  • Moksleivio sveikatos raidos istorija (stojant į pirmą klasę)
  • Asmens bylos kopija iš buvusios mokyklos
  • Į 2–8 klases – apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos
  • Kitus dokumentus persiunčia buvusi mokykla