Šeštadieninė mokyklėlė

Privatus darželis – mokykla kviečia 3-6 metų vaikus į šeštadieninę mokyklėlę, kuri sėkmingai veikia nuo 1998 metų. Mokyklėlėje vaikučius moko pradinių klasių mokytojos, turinčios daug darbo su vaikais patirties.

Šiltas, nuoširdus mokytojų bendravimas su vaikais, išradingas, kūrybiškas ugdomosios medžiagos pateikimas ir gražūs rezultatai mokslo metų pabaigoje kiekvienais metais sulaukia vis didesnio populiarumo vaikų ir jų tėvelių tarpe.

Užsiėmimai vyksta privataus darželio grupės ir priešmokyklinio ugdymo klasės aplinkoje. Mokslo metai prasideda rugsėjo mėnesio antrąjį šeštadienį  ir tęsiasi iki birželio pabaigos. Vaikai skirstomi į grupes pagal amžių, grupėse ne daugiau kaip 11 vaikučių.

Ugdymo programos pagal vaikų amžių:

  • mažųjų grupė (3-4 metų vaikams);
  • vidurinioji grupė (4-5 metų vaikams);
  • parengiamoji mokyklai grupė (5-6 metų vaikams).

Užsiėmimų laikas: 10:00 – 13:00

  • komunikacinė veikla (anglų kalba, skaitymo ir rašymo pradmenys);
  • pažintinė veikla (kompiuterinė matematika, skaičiavimo pradmenys, loginio mąstymo pratybos) ;
  • socialinių įgūdžių ugdymas (žaidimai, bendravimas ir bendradarbiavimas).
    Jei turite klausimų, skambinkite telefonu Klaipėdoje (8 46) 383 465