Ugdymo planai ir programos

Privalomasis ugdymas
Ankstyvojo anglų kalbos mokymo programa (parengė prof. D.Kiliuvienė, V.Kerdokienė)

Papildomas ugdymas

 • Anglų kalbos klubas ,,Žaiskime angliškai“
 • Vokalinės studijos programa pradinei mokyklai
 • Jaunųjų kompiuterininkų klubo programa
 • Ekologinio ugdymo programa pradinukams
 • Dailės studijos ,,Paletė“ programa
 • Ekonomikos pradmenų programa
 • Instrumentinės muzikos programa 1-4 klasių mokiniams
 • Jaunųjų floristų būrelio programa
 • Mergaičių ansamblio programa
 • Berniukų ansamblio programa
 • Šviesoforo mokyklėlė
 • Socialinės komunikacijos mokyklėlė
 • Individualioji anglų kalbos ugdymo programa priešmokyklinio ugdymo klasei

Integruotas ugdymas

 • Integruotoji ugdymo programa ikimokyklinukams
 • Integruotoji ugdymo programa priešmokyklinukams

Užsiėmimų laikas: 10:00 – 13:00

 • komunikacinė veikla (anglų kalba, skaitymo ir rašymo pradmenys);
 • pažintinė veikla (kompiuterinė matematika, skaičiavimo pradmenys, loginio mąstymo pratybos) ;
 • socialinių įgūdžių ugdymas (žaidimai, bendravimas ir bendradarbiavimas).