Užsieniečių vaikų ugdymas

 

Mokykloje sudaromos sąlygos mokytis užsieniečių vaikams. Ugdymas vyksta daugiakultūrėje aplinkoje pagal Lietuvoje ir Europoje pripažįstamą formaliojo ugdymo programą. Ypatingas dėmesys skiriamas anglų kalbai. Nuo 1999 m. mokykloje mokėsi danų, turkų, vietnamiečių, estų tautybės vaikai. Šiuo metu mokyklą lanko anglų, norvegų, vokiečių, amerikiečių, rusų tautybės vaikai.
Ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse su vaikais bendraujama lietuvių – anglų, lietuvių – rusų kalbomis.
Mokykloje dirba aukščiausios kvalifikacijos mokytojai, daug investuojama į ugdymo kokybę. Šeimos mūsų mokyklą pasirenka dėl saugios, jaukios aplinkos, dėmesio vaikui, galimybės bendrauti anglų kalba bei ugdytis daugiakultūrėje aplinkoje.
Mokykloje vykdoma dvikalbio ugdymo programa: pasaulio pažinimo dalyko visose lietuvių kalba dėstomose klasėse mokoma dviem kalbomis: lietuvių ir anglų. Kadangi klasėse nedidelis mokinių skaičius – iki 12-os, mokytojai nesunkiai individualizuoja darbą skirtingo mokymosi lygio vaikams.