Kinestezinis ugdymas

Ugdymo(si) krūvis mokykloje reikalauja ne tik psichinių ir dvasinių, bet ir fizinių pastangų. Todėl nepakankamai išlavinti smulkieji raumenys, jutiminės sistemos, erdvės ir krypties suvokimas gali būti kliūtis sėkmingai mokyti(s) rašyti, skaityti ir atlikti įvairius dailės ir rankų darbelius. Todėl priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų smulkiosios motorikos ugdymas yra viena iš svarbiausių sudedamųjų fizinio brandinimo mokyklai dalių.

Kas yra judėjimo sistema?

 • Judėjimo sistemą sudaro bendrieji ir smulkieji judesiai. Bendroji motorika apima viso kūno ar viršutinių ir apatinių galūnių judesius ( lokomociniai veiksmai – ėjimas, bėgimas, šuoliai ir kt.).
 • Smulkioji motorika – judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo,koordinuoti akių ir rankos judesiai, akių judesiai).

Ugdymo formos

 • Judesių dažnumą lavinantys žaidybiniai pratimai, žaidimai.
 • Reakcijos greitį lavinantys žaidybiniai pratimai, žaidimai.
 • Manipuliaciniai judesiai.
 • „Pirštukų teatro“ žaidybiniai pratimai.
 • Rankas lavinantys pagrindiniai judesiai, pratimai ir žaidimai.
 • Mėtymas ir gaudymas.
 • Ropojimas, šliaužimas, laipiojimas, lindimas.
 • Rankų, riešo ir pirštų judesių koordinacija.
 • Rankų atpalaidavimo pratimai.
 • Pojūčių lavinimas.

Taip žaidžiant ir dirbant laipsniškai ir sistemingai ugdomas vaikų smulkiosios motorikos brendimas mokyklai.